atitreškėti

atitreškėti
atitreškė́ti, atìtreška, -ė́jo , atatreškė́ti, atàtreška, -ė́jo Š žr. atitraškėti: Tiktai girdi – par mišką atatreška LTR(Slk). Vakar vėlai atatreškė́jo iš turgaus Mlt. \ treškėti; atitreškėti; įtreškėti; ištreškėti; nutreškėti; patreškėti; pratreškėti; pritreškėti; sutreškėti; užtreškėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ištreškėti — ištreškėti, ìštreška, ėjo Š, KŽ žr. ištraškėti: 1. Pamidorai išvirto nuo lytaus, ištreškėjo Skr. Susilenkiau, i ištreškė[jo] (ištrūkinėjo) visi guzikai Klt. 2. Š, Ser. 3. Š, DŽ, KŽ žr. ištraškėti 4: Išvažiavo visi, ištreškėjo Ėr. Pavakary visi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutreškėti — nutreškėti, nùtreška, ėjo intr. 1. su garsu nulūžti: Pupa keberiokšt ir nutreškė[jo] (ps.) Rš. 2. nuaidėti treškesiui, nusklisti treškesiui: Radau įkliuvusią tokią kaip karvė didumo. Išlupau išlupau, paleidau, – tai visas miškas nutreškėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patreškėti — patreškėti, pàtreška, ėjo K, NdŽ, KŽ; Ser žr. patraškėti. treškėti; atitreškėti; įtreškėti; ištreškėti; nutreškėti; patreškėti; pratreškėti; pritreškėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratreškėti — pratreškėti, pràtreška, ėjo intr. trinksint pravažiuoti: Visa veselija pratreškė̃s šituo vieškeliu Mlt. | prk.: Pratreškėjo žiema poškant miškuose kirviams sp. treškėti; atitreškėti; įtreškėti; ištreškėti; nutreškėti; patreškėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritreškėti — pritreškėti, prìtreška, ėjo intr. 1. žr. pritraškėti: Kad pritreškėjo svečių – pilnas atšlaimas arklių pristatytas Mlt. 2. daug prišnekėti, priplepėti: Pritreškėjo, primalė – klausk kam Mlt. treškėti; atitreškėti; įtreškėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutreškėti — sutreškėti, sùtreška, ėjo intr. žr. sutraškėti: 1. NdŽ Sutreškėjo virsdamas medis DŽ1. Vėl sutreškėjo sutreškėjo tas stogas ir nutilo Pin. Paėmė į glėbį, suspaudė, net kauliukai sutreškėjo Snt. Kad davė tą mergučę į žemę, tai tik tos sprandas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • treškėti — treškėti, trẽška (trę̃ška), ėjo K, K.Būg, Rtr, P.Skar, Š; SC57 1. SD67, Sut, K, J, L, LVIV223, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ žr. traškėti 1: Ledai treška N. Einu par sausledį, tik treška LTR(Pln). Kad pradėjo nuo Panemunio eit, tai net šakos trẽška PnmR.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užtreškėti — užtreškėti, ùžtreška, ėjo intr. treškant užlėkti ar užvažiuoti: Arklys pasleidė ir ažtreškėjo keliūtėn Mlt. treškėti; atitreškėti; įtreškėti; ištreškėti; nutreškėti; patreškėti; pratreškėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įtreškėti — įtreškėti, į̃treška, ėjo Š, KŽ, Mlt žr. įtraškėti. treškėti; atitreškėti; įtreškėti; ištreškėti; nutreškėti; patreškėti; pratreškėti; pritreškėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”